lykken.dev

🤓 Jeg fikk lyst til å dele noen tanker om noen utvalgte temaer etter å ha lest "Ask Your Developer" av Jeff Lawson, CEO for Twilio. Dette innlegget er valgfri lesning altså! 🙂

Boken er rettet mot toppledere og CTO'er men jeg leste den for å se hvordan selskaper som Twilio drives og hvordan de gjør ting i forhold til min egen arbeidsplass. Som utvikler er det meste her kjent materiale. For målgruppen er boken helt topp.

📖 Et av de tidlige poengene i boka er at bedrifter som ikke forstår at de må være en programvarebedrift kommer til å tape mot de som forstår at de er det. Det vises til suksesser med bl.a. online salg av madrasser i USA (Casper) og en outsider-bank i Nederland (bunq). Amazon-grunnlegger Jeff Bezos startet trenden: Amazon skulle selge varer men de var først og fremst en programvarebedrift.

📖 Et team skal kunne bli mett på to pizzaer. Hensikten er at team skal få ha samme fart som en ser i oppstartsfasen i en bedrift. Man bør sikte mot et sted mellom fire og syv personer på hvert team. Med 9-10 personer på teamet bør en begynne å planlegge å dele det opp. Lawson sier interessant nok at også produktet må splittes i to når et større team deles opp. Det er hovedårsaken til at det kreves planlegging. Et annet prinsipp hos Twilio er at hvert team selv definerer kunde, mål og ytelsesmål.

🤔 Å definere kunde, mål og ytelsesmål tror jeg er en øvelse som gjør team bedre. Å splitte opp i mindre team med egne produkter gir den enkelte utvikler tydelig eierskap og mulighet til å bli en ekspert med dyp innsikt i eget produkt.

📖 Utviklere trenger kontakt med kundene. Hvem som er kunder er forskjellig for ulike produkter.

📖 "Vi trenger bedre kommunikasjon i bedriften" er et signal om at noe er galt, men ikke nødvendigvis med kommunikasjonen. Veldokumenterte grensesnitt er noe som kan forbedre opplevelsen av kommunikasjon (alt fra API til kommunikasjonslinjer og hvor en finner informasjon/møteplasser).

📖 Sørg for at utviklerne har infrastruktur å bygge på som gjør DevOps enkelt. Med DevOps menes at utviklere har ansvaret for eget produkt, inkludert utrulling og kundestøtte. I Twilio er det egne plattform-team (visstnok rundt 100 personer) som tilrettelegger infrastruktur og tjenester for andre utviklere.

Lawson skriver om mye mer, som prosesser, måling av effektivitet osv., men disse tingene fikk jeg lyst til å kommentere. Om du har lest helt hit så må jeg bare bukke og takke 🙂 Jeg vil gjerne høre dine tanker også!